Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Hvordan velge avløpsløsning?

Dette er en veiledning for valg av avløpsløsning ved søknad om utslippstillatelse for utslipp med mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Det vil si i hovedsak separate utslipp fra bolighus og hytter.


Informasjonen som foreligger er tilpasset forurensningsforskriftens kapittel 12 som gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe.

Veildening om hvordan du velger renseløsning

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Det er kommunen som avgjør hvilke utslippskrav som skal settes til avløpet fra ditt hus. Det må sendes inn en søknad om tillatelse til utslipp. Les mer om krav til søknad om utslipp her. I tillegg må det søkes om byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Les mer om krav til bygging av renseanlegg her.

a a a