ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

Del på Twitter Del på Facebook
Bjørn front-Terje Kolaas.JPG
Utskrift
Forskning og utvikling
Bjørn front-Terje Kolaas.JPG
Grenseområdet mellom Norge og Russland byr på mange muligheter innen naturfaglig forskning og utvikling. Her finner man store, urørte villmarksområder med et fantastisk biologisk mangfold, men også noen av Europas mest forurensede områder hvor det biologiske mangfoldet er truet.

Populasjonsovervåkning av brunbjørn

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har NIBIO Svanhovd det nasjonale ansvaret for genetiske analyser brukt som metode for populasjonsovervåkning av brunbjørn i Norge. Svanhovd er akkreditert (ISO 17025) for DNA analyser av sporprøver (ekskrement, hår, blod, vev) fra brunbjørn, og har jobbet med DNA analyser fra bjørn siden 2004. 

Les mer om forskningen på brunbjørn.


 

Faunaregistreringer

NIBIO Svanhovd gjennomfører, i samarbeid med norske og russiske forskere, årlige registreringer av en del utvalgte arter i Pasvikdalen: elg, vannfugl, bisam og smågnagere.

Bioforsk Svanhovd faunarapporter.


 

Biodiversitet

NIBIO Svanhovd samarbeider med ulike institusjoner i forskjellige land I arbeidet med å bevare naturens mangfold, bl.a. Countown 2010, med ulike dyregrupper og utvalgte nøkkelarter; fugl, fisk, sommerfugler inkludert lauvmark, jordinvertebrater og elvemusling (Margaritifera margaritifera).


 

Phenology of the North Calotte (PNC)
PNC er et skoleprosjekt innenfor fenologi med ungdomsskoler fra Finnmark og Kolahalvøya. Prosjektets hovedmål er å øke den naturfaglige kompetansen og interessen i grunnskolen. Gjennom skoleåret registrerer skolene årvisse hendelser i naturen, slik som blomstring, fruktmodning og lignende i sitt nærområde. En gang i året møtes mellom 50 og 60 lærere og elever fra de aktive skolene til et tre dager langt faglig og sosialt arrangement, som annethvert år avholdes i Norge og annethvert år i Russland. Les mer.


 

Landbruksfaglige aktiviteter

NIBIO Svanhovd samarbeider med andre institusjoner om bl.a. ulike aspekter med lokal landbruksproduksjon og småskala næringsutvikling innen landbruk, for eksempel grønnsaker og ville bær.


 

Helsefremmende urter

"Helsefremmende urter i Barentsregionen" er et Interreg-prosjekt hvor finske, russiske og norske forskere og bedrifter samarbeider. I forbindelse med prosjektet er det på Svanhovd etablert en samling av rosenrot (Rhodiola rosea), fra forskjellige lokaliteter langs kysten av Finnmark. Målsetningen med dette er bl.a. å finne gode morplanter for fremtidig produksjon av rosenrot i Nord-Norge, som kan brukes i næringsutvikling.


 

Botanisk hage

Den botaniske hagen ble etablert i 1999, med tanke på å demonstrere potensialet for ville vekster, nytte- og prydplanter i kontinentale subarktiske strøk. Hagen er utgangspunkt for både kunnskapsutvikling og kunnskapsutveksling, og den faglige utviklingen skjer gjennom prosjekter og forsøk.

Mere om hagen finner du her.


 

Laboratoriets 3 hovedområder:

Laboratoriet er akkreditert for å utføre fysiske, kjemiske og mikrobiologiske analyser av vannprøver. På laboratoriet utføres blant annet analyser av drikkevann og overflatevann for kommuner og vannverk, i tillegg til analyser av prosessvann fra fiskeindustrien.

I forbindelse med populasjonsovervåkningen av brunbjørn utfører laboratoriet DNA analyser av avføring, hår, vev og andre materialer fra bjørn og andre pattedyr.

Laboratoriet ivaretar også tjenester på oppdrag for andre institusjoner, som Statens strålevern og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Link til: Statens strålevern

Landbruksmeterologisk tjeneste, Pasvik

NILU: Måling av svoveldioksid i grenseområdet Norge/Russland


 

Konsekvensanalyser

På oppdrag fra ulike aktører gjennomfører NIBIO Svanhovd ulike typer konsekvensanalyser for industri, forvaltning og andre aktører.


 

Klima

Fenologi (tidspunktet når ting skjer i naturen) er et av fagfeltene som NIBIO Svanhovd arbeider med innen klimarettet forskning og utvikling.

NIBIO Svanhovd er en del av SCANNET - http://www.scannet.nu/, som er et nettverk av landstasjoner for natur og miljøovervåkning: bl.a. biodiversitet og klima.


a a a