ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Publikasjoner

Barentswatch

Det populærfaglige og temabaserte tidskriftet "Barentswatch" utgis en gang i året, og fungerer som et utstillingsvindu for miljørelatert samarbeid og kunnskapsproduksjon i nordområdene. Tidsskriftet gis ut på norsk, engelsk og russisk, både i digital og trykt versjon. Digitale utgaver kan leses og lastes ned fra:

http://www.barentswatch.com


Faunaregistreringer

NIBIO Svanhovd gjennomfører, i samarbeid med norske og russiske forskere, årlige registreringer av en del utvalgte arter i Pasvikdalen: bjørn, elg, vannfugl, bisam og smågnagere.

Faunarapporter

a a a