ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Miljødokumentasjon
Dokumentasjon og formidling er viktige arbeidsfelt for Svanhovd. Som autorisert nasjonalparksenter er naturinformasjon og veiledning viktige arbeidsområder. Svanhovd deltar i en rekke natur- og miljøfaglige formidlings- og undervisningsprosjekter, spesielt i Finnmark og Murmansk fylker.

Phenology of the North Calotte (PNC)
PNC er et skoleprosjekt innenfor fenologi med ungdomsskoler fra Finnmark og Kolahalvøya. Prosjektets hovedmål er å øke den naturfaglige kompetansen og interessen i grunnskolen. Gjennom skoleåret registrerer skolene årvisse hendelser i naturen, slik som blomstring, fruktmodning og lignende i sitt nærområde. En gang i året møtes mellom 50 og 60 lærere og elever fra de aktive skolene til et tre dager langt faglig og sosialt arrangement, som annethvert år avholdes i Norge og annethvert år i Russland. Les mer.


Øvre Pasvik Nasjonalparksenter
Svanhovd ble i 2001 nasjonalparksenter for Øvre Pasvik nasjonalpark, autorisert av Direktoratet for naturforvaltning (DN). Gjennom utstilling og film presenteres natur og kultur i området. Les mer.


Norsk-Russisk miljøinformasjon
Svanhovd har tilretteleggingsoppgaver knyttet til den norsk-russiske miljøvernkommisjonen, der vi blant annet har teknisk redaktøransvar for internettsidene til miljøvernkommisjonen. Les mer.


Formidling
En viktig del av NIBIO Svanhovds aktivitet er muntlig formidling, og ansatte gir ofte foredrag om blant annet:

• Brunbjørn
• Miljøsituasjonen i Nordvest Russland
• Norsk russisk miljøvernsamarbeid
• Øvre Pasvik nasjonalpark og andre verneområder
• Pasvikdalens natur og historie
• Klima
• Biodiversitet

a a a