ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

Del på Twitter Del på Facebook
Logo Øvre Pasvik nasjonalpark.jpg
Utskrift
Øvre Pasvik Nasjonalpark
Logo Øvre Pasvik nasjonalpark.jpg
Øvre Pasvik nasjonalpark har Norges største nordlige urskog, som også er en nordvestlig del av den store russiske taigaen. Her finnes østlige arter som ikke forekommer andre steder i vårt langstrakte land. Mange arter er avhengig av gammelskog, og nasjonalparken er tilholdssted for mange av disse artene.

Stillheten i villmarka 

Biologi_Svanhovd_natur_Pasvikdalen (Brødtekst (BF))

Øvre Pasvik kan by på fantastiske villmarksopplevelser enten til fots, på ski eller i kano. Terrenget er flatt og stort sett lettgått, noe som mange steder gjør orienteringen utfordrende. Det er svært få stier i området, og en av de veldig få merkede stiene finnes i nasjonalparken. Kart.

Piilolastien starter ved Sortbrysttjern, hvor det er parkeringsplass og flere tilrettelagte bålplasser. Stien fører til Ellenkoia, som er en åpen koie, og fortsetter videre til en annen åpen koie - Piilolakoia, på grensen til Finland. Man kan her følge stien videre inn i Finland og Vatsari ødemarksområde. Langs Piilolastien er det satt opp informasjonstavler om natur og kultur.

Urskog i Ovre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.jpgTreriksrøysa markerer grensemøte mellom Russland, Norge og Finland. Fra Grensefoss går det sti helt fram til treriksrøysa, som ligger i kanten på nasjonalparken. Ønsker du en mer utfordrende tur kan du starte ved Sortbrysttjern, hvor du kan benytte kano til sørenden av Ellenvann, hvor du må ta beina fatt.

Ellenvannet er et eldorado for den som liker å padle enten kano eller kajakk. Vannet sine mange øyer gir gode overnattingsplasser, og samtidig mindre mygg enn på fastlandet. Fisket er godt, og de vanligste artene er abbor, harr og gjedde, men ørreten kan også bite på.

 

Flora og fauna

For de fleste er nok Pasvik mest kjent for å ha forholdsvis mye brunbjørn, og nasjonalparken er et område hvor bjørnen trives godt. Her finnes også en av verdens nordligste elgbestander, og om vinteren beiter ca. 2500 tamrein i parken og områden rundt. Særlig to faktorer innvirker på artsmangfoldet i Pasvik, og det er urskogen og innslaget av østlige arter. Dette er særlig synelig på fuglelivet, som har lokket naturinteresserte til området i mer enn 100 år.

Blant fuglene man kan treffe på er:

  • KonglebitKonglebit hann. Foto: Espen Aarnes.jpg
  • Lappmeis  
  • Lappugle
  • Lappfiskand
  • Lappspove
  • Lavskrike
  • Sangsvane
  • Kongeørn
  • Fiskeørn

Botanikken bærer også et østlig preg, hvor finnmarkspors mange steder dominerer bunnvegetasjonen. Man kan også finne enkelttrær av sibirgran, og blant andre østlige planter kan man nevne åkerbær, russearve, blokkevier, brannull og lappsoleie.  

Andre tilknyttede verneområder:

Pasvik naturreservat   

Øvre Pasvik landskapsvernområde   

Pasvik-Inari trilaterale park

           

Mer informasjon hos Miljødirektoratet

a a a

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Tor-Arne Bjørn.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Steinar Wikan.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.JPG

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Steinar Wikan.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Tor-Arne Bjørn.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Ragnar Våga Pedersen.jpg

Øvre Pasvik nasjonalpark har norges største nordlige urskog. Revsaksskardet er parkens eneste markante fjellformasjon.

Om vinteren beiter ca. 2500 tamrein i nasjonalparken og området rundt.

Øvre Pasvik kan by på fantastiske villmarksopplevelser enten til fots, på ski eller i kano.

Nasjonalparken er et område hvor bjørnen trives godt.

Både Pasvikelva og Ellevannet i nasjonalperken er eldorado for den som liker å padle, enten kano eller kajakk.

Fugleliv i Pasvik har lokket naturinteresserte til området i mer enn 100 år. Sangsvanen ankommer Pasvik tidlig på våren, så snart de første deler av Pasvikelva åpner seg. Senere trekker de innover, i blant annet nasjonalparken, for å hekke på bortgjemte myrer.

Terrenget i nasjonalperken er flatt og stort sett lettgått, noe som mange steder gjør orienteringen utfordrende.

Skogen i Pasvikdalen er en nordvestlig del av den store russiske taigaen.

Nasjonalparken ligger helt inn til grensen mot Russland og Finland.

Nordlys er ikke noe uvanlig syn, og kan observeres fra oktober til april.