Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Markdag 15. juni 2015
AGROPRO og Romerike Landbruksrådgivning arrangerer markdag ved Rudøde mandag 15. juni kl 19.00-21.30. Oppmøte ved Rud-Ødegutua 19, 2030 Nannestad. Markdagen vil vise fram dagens forskning knyttet til AGROPRO gårdstudiet hos Håvard Simonsen og Hilde Ramstad.


Program for dagen

 • Jordpakking og jordløsning
  Når skjer skadelig jordpakking, og hvordan påvirker dette jord og jordstruktur, rotfunksjonalitet og plantevekst? Kan jordløsning rette opp skadene? Besøk i feltforsøk og demonstrasjon av Terranimo - web-basert modell for å beregne risiko for jordpakking. 

  Professor Trond Børresen, NMBU, IMV og Master student Truls Olve Terjesønn Hansen

 • Aktuell situasjon i åkeren 

  Jan Stabbetorp, Romerike Landbruksrådgivning 
   
 • Delgjødsling til korn

  Hva er riktig tidspunkt for delgjødsling i de forskjellige kornartene? Hvordan bestemme gjødselmengde? Hvordan påvirker delgjødsling avling og kvalitet? Har N-sensoren noe for seg?

  Forsker Bernt Hoel, Bioforsk Landbruk, Apelsvoll
a a a