Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Markdag 30. juni 2015
AGROPRO arrangerer markdag ved NMBU tirsdag 30. juni kl 11.30-15.00. Oppmøte ved Vollebekk forsøksgård, Vollveien 5, 1430 Ås.

Tema: 2015 er utpekt som FNs internasjonale jordår. Hvordan kan økt kunnskap i jord- og plantekultur bidra til forbedret agronomisk praksis og økt matproduksjon? 

Markdagen vil vise fram dagens forskning ved NMBU knyttet til AGROPRO.

Program for dagen:

Det tilbys enkel lunsj ved oppmøte 11.30, og vi trenger påmelding for å kunne bestille mat. Send din påmelding til Marte Lund Edvardsen innen 25. juni dersom du ønsker lunsj.

Markvandringen starter kl 12.00, og vil foregå i feltforsøksarealene til NMBU på Vollebekk forsøksgård og Kjerringjordet (Låven). Parkering ved Vollebekk forsøksgård.

Jordåret 2015
Betydning av jordkvalitet for matproduksjon

Professor Tore Krogstad, NMBU, IMV

Jordpakking
Når skjer skadelig jordpakking, og hvordan påvirker dette jord og jordstruktur, rotfunksjonalitet og plantevekst? Besøk i feltforsøkene og demonstrasjon av Terranimo - web-basert modell for å beregne risiko for jordpakking
Professor Trond Børresen, NMBU, IMV
Arter og blandinger i gras
Hvordan kan arter av enggras utfylle hverandre i en blanding med hensyn på rotvekst og opptak av næringsstoffer? Hvordan påvirker pH, høsteregime og jordpakking rotvekst og opptak av næringsstoffer i ulike jorddyp? Kan bedre kunnskap gi høye og stabile grasavlinger av god kvalitet?
Førsteamanuensis Marina A. Bleken, NMBU, IMV
Biorest som jordforbedringsmiddel
Effekt på jordstruktur, avling og kvalitet. 
Professor Trine Sogn og forsker Susanne Eich-Greatorex
Robuste kornsorter
Kan vi finne sorter i korn med bedre toleranse for våte forhold, jordpakking og anaerobe forhold i jorda? Feltforsøk der plantene utsettes for vannmetning i en periode vises, og resultater og mekanismer diskuteres.
Stipendiat Tove Sundgren og professor Anne Kjersti Uhlen

 

Kontaktpersoner:

Tore Krogstad 67 23 18 50   NMBU, Institutt for miljøvitenskap (IMV)
Anne Kjersti Uhlen 67 23 28 14   NMBU, Institutt for plantevitenskap (IPV)
Prosjektleder AGROPRO
Lillian Øygarden 
916 84 113   Bioforsk/NMBU
Påmelding lunsj
Marte Lund Edvardsen 
920 10 016   Bioforsk
a a a