Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Invitasjon til sluttseminar
Agronomiens betydning for økt norsk matproduksjon: AGROPRO inviterer til sluttseminar 21. og 22. juni på Hotel Opera i Oslo.

AGROPRO-prosjektet har undersøkt muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. På sluttseminaret presenteres nye resultater fra jord og planteforskning, økonomiske og sosiokulturelle studier og det blir paneldebatt.

Lenke til påmelding

Lenke til program

Se også omtale av foredragene i AGROPRO Nyhetsbrev 2/2017

Sluttseminaret i korte trekk

Agronomiske forbedringer- hva er avlingspotensialet i korn og grovforproduksjonen?

Hva er potensialet for økt norsk matproduksjon?

Lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk

Hva styrer bondens valg- økonomi- fremtidstro og andre faktorer

Posterutstilling, videoer- møt opp og diskuter med forskerne

Paneldebatt: Politiske partier, Norges Bondelag, næringsorganisasjoner: Agronomiens betydning for økt matproduksjon.