Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kronikker
Norsk landbruk er ei politisk næring.Økt landbruksproduksjon er derfor ikke bare resultater av agronomisk praksis. Landbrukspolitikken er vesentlig for landbrukets rammebetingelser, og dermed er også den landbrukspolitiske debatten viktig. AGROPRO-forskere fra Bygdeforskning har det siste året vært aktive med en serie kronikker som spiller opp til diskusjon om hvordan man kan oppnå økt landbruksproduksjon fra norsk landbruk.