Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Vinneren av Avlingskampen 2015 er kåret!
Christopher og Jon Petter Helgestad fra Holmestrand vant avlingskampen 2015. Vinnerne høstet imponerende 934 kg per dekar på konkurransearealet.
Christopher og Jon Petter Helgestad fra Holmestrand vant avlingskampen 2015. Vinnerne høstet imponerende 934 kg per dekar på konkurransearealet. Her er de avbildet sammen med rådgiver Ingvild Evju fra Norsk Landbruksrådgiving Viken. Foto: Einar Strand, NIBIO/Norsk Landbruksrådgiving

 

Avlingskampen arrangeres av AGROPRO sammen med lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving, tidsskriftet Norsk Landbruk og Yara Norge. Vi har utfordret seks dyktige kornprodusenter med hver sin lokale rådgiver til å konkurrere om hvem som tok den største byggavlingen i 2015. Bygg er valgt både fordi det er en krevende kornart å dyrke og fordi bygget utgjør halvparten av kornarealet i Norge. Deltakerne har brukt sine agronomiske ferdigheter for å oppnå størst mulig avling.

Avlingskampen er et tiltak for å skape interesse for god agronomi og derigjennom øke avlingene. Utviklingen i norsk kornproduksjon er foruroligende, og statistikken viser både at kornarealene reduseres og at avlingsframgangen har stagnert.

Avlingskampen er en uformell konkurranse. Siden alle deltakerne deltok på hjemmebane er en objektiv sammenligning av deltakernes innsats er ikke mulig. Lagenes agronomiske tiltakene er formidlet blant annet gjennom reportasjer i Norsk Landbruk hvor en har presenterer de dyrkingstekniske tiltak som hvert av lagene har tatt i bruk.

 

De deltagende lagene var:

Vestfold

Deltaker: Jon Petter og Christopher Helgestad, Holmestrand

NLR-rådgiver: Ingvild Evju, Norsk Landbruksrådgiving Viken

 

Østfold

Deltaker: Jon Gunnar Karlsen, Fredrikstad

NLR-rådgiver: Bjørn Inge Rostad, Norsk Landbruksrådgiving SørØst

 

Akershus

Deltaker: Even Mangerud og Lars Halvor Stokstad, Ullensaker

NLR-rådgiver: Joel Markgren, Romerike Landbruksrådgiving

 

Hedmark

Deltaker: Lars Magne Mauseth, Stange

NLR-rådgiver: Åsmund Langeland, Hedmark Landbruksrådgiving

 

Sør-Trøndelag

Deltaker: Lars Hoem, Trondheim

NLR-rådgiver: Håvar Endre Hanger, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

 

Nord-Trøndelag

Deltaker: Øyvind Austad, Inderøy

NLR-rådgiver: Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag

 

Juryen

Juryen i Avlingskampen har bestått av Unni Abrahamsen NIBIO, Anders Rognlien Yara og Einar Strand NLR/NIBIO.

Juryen har i løpet av vekstsesongen besøkt samtlige deltakere og gjort sine vurderinger, både målbare parametere som antall aks per kvm. og antall korn i akset, som mere skjønnsmessige vurderinger som frodighet, jevnhet osv.

Juryen uttaler at en har vært usedvanlig heldig med valg av år for avvikling av denne konkurransen. Prognosene for årets kornavlinger fra NFK viser kanskje de høyeste dekaravlingene noen sinne. Per i dag er prognosen for gjennomsnittlig byggavlingene i 2015 på 408 kg/daa. Sesongen har også vært lang og krevende. Den første konkurranseåkeren ble sådd 13. april og den siste ble høstet 8. oktober.

Juryen er imponert over de mange flotte byggåkrene den har fått besøke.  En slik konkurranse blir nødvendigvis subjektiv, men hovedhensikten er som nevnt fokuset på de agronomiske tiltakene som deltakerne har valgt å sette inn gjennom vekstsesongen.

Alle deltakerne har gjort endringer i dyrkingsteknikken for om mulig å gå av med seieren. De har tatt i bruk nye sorter, bygget har blitt delgjødset og fulgt opp med bladanalyser for å kunne gi optimal næringsforsyning. Selvsagt har det også vært fokus på optimal bruk av plantevernmidler.

Vinnerkriteriet har vært avlingsstørrelse, men det er betryggende å konstatere at dersom en hadde lagt dekningsbidraget til grunn ville vinneren blitt den samme.

I og med at resultatene er så jevne er det vanskelig å peke på enkeltfaktorer som årsak til seieren. Ja så tett er det mellom de tre deltakerne med best avling, at dersom dette hadde vært ledd i et forsøksfelt ville det ikke vært sikre forskjeller mellom de tre beste deltakerne.

Vinnerne har gjennom god agronomi som godt vekstskifte og nitidig oppfølging gjennom sesongen produsert en byggavling på imponerende 934 kg per dekar.

 

Les mer:

Gjødselaktuelt: Klar til bygg-kamp og Store utbytter i Avlingskampen

Norsk landbruk: Her er deltakere i Avlingskampen 2015 og Høye avlinger hos Avlingskampdeltaker

AGROPRO Nyhetsbrev nr. 1: Avlingskampen i AGROPRO 2015