Del på Twitter Del på Facebook
Bygg. Foto: U. Abrahamsen
Utskrift
Avlingskampen 2015
Bygg. Foto: U. Abrahamsen
Seks dyktige kornprodusenter med lokale NLR-rådgivere skal delta i Avlingskampen 2015, en konkurranse initiert av AGROPRO i samarbeid med Norsk Landbruk, Norsk Landbruksrådgiving og Yara Norge. Hvem kan få den største byggavlingen?

I samarbeid med landbrukstidsskriftet Norsk Landbruk, AGROPRO og Yara har NLR valgt ut seks gårdbrukere med hver sin NLR-rådgiver. Alle kandidatene er kornprodusenter.

Les artikkelen Avlingskampen 2015 er i gang!

Hovedhensikten med konkurransen er fokus på de agronomiske tiltakene som deltakerne velger å sette inn gjennom vekstsesongen. Det vil lages reportasjer fra de enkelte deltakerne bl.a. i Norsk Landbruk. I tillegg til avling og kvalitet vil en etter at konkurransen er avsluttet også sette opp dekningsbidrag, regne på N-effektiviteten osv. for å få mest mulig kunnskap om effekten av de ulike tiltakene som er satt inn.

Konkurransen foregår på ett byggskifte på hver gård hvor et mindre areal på ca. 10 dekar velges ut som konkurransearena. Innenfor dette arealet foretar den lokale landbruksrådgivingsenheten en avlingskontroll i forbindelse med høsting. En forutsetter at dyrkingsteknikken på konkurransearealet også blir gjennomført på resten av skiftet.

En jury bestående av Einar Strand NLR/Bioforsk, Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk og Anders Rognlien Yara vil besøke deltakerne i løpet av vekstsesongen og nøyaktige notater om alt som gjøres av dyrkingstekniske tiltak vil bli viktig dokumentasjon.

Konkurranseregler:

 • Det skal tas ut en jordprøve fra konkurransearealet
 • Arealet tilsås med valgfri byggsort og det utføres de dyrkingsmessige tiltak som lagene selv mener bør utføres
 • Det ønskes ikke bruk av husdyrgjødsel på konkurransearealet i 2015 for å lette beregningen av N-effektivitet
 • Alle tiltak på konkurransearealet noteres fortløpende
 • Deltakerne må være villig til å ta imot juryen og stille opp i reportasje i Norsk Landbruk og andre relevante formidlingskanaler
 • Avlingsnivå dokumenteres gjennom avlingskontroll utført av lokal NLR enhet. Dette gjøres ved å foreta høsting av 5 ruter på tvers av såretningen mellom to kjørespor. Ruteavling veies og høsterutas størrelse måles

 

Konkurransedeltakerne:

Vestfold

 • Deltaker: Jon Petter og Christopher Helgestad, Holmestrand
 • NLR-rådgiver: Ingvild Evju, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Østfold

 • Deltaker: Jon Gunnar Karlsen, Fredrikstad
 • NLR-rådgiver: Bjørn Inge Rostad, Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Akershus

 • Deltaker: Even Mangerud og Lars Halvor Stokstad, Ullensaker
 • NLR-rådgiver: Joel Markgren, Romerike Landbruksrådgiving

Hedmark

 • Deltaker: Lars Magne Mauseth, Stange
 • NLR-rådgiver: Åsmund Langeland, Hedmark Landbruksrådgiving

Sør-Trøndelag

 • Deltaker: Lars Hoem, Trondheim
 • NLR-rådgiver: Håvar Endre Hanger, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

 • Deltaker: Øyvind Austad, Inderøy
 • NLR-rådgiver: Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag