Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Optimalt plantevern (film)

I AGROPRO-prosjektet skal vi bl.a. avdekke flaskehalser i kornproduksjonen, og finne metoder for å unngå disse. Skadegjørere som ugras, sopp og insekter kan gjøre stor skade i mange åkre, og den potensielle skaden vil variere svært mye fra år til år. I denne filmen settes søkelyset på lønnsomheten ved optimalt plantevern. Optimalt plantevern handler om å følge med i utviklingen i åkeren, og sette inn riktig tiltak til riktig tid. Det kan gi store avlingsøkninger og bedret økonomi for bonden.

Lenke til film