Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
2 Framtidsbilder på norsk landbruk
Kontaktperson: Anne Kjersti Bakken

Eksempel på strategier for aktuell virkemiddelbruk i scenarier kan du finne her (lenke til poster)

Nettverksgruppe med spesielt ansvar for Scenario-aktiviteten:

  • Jostein Vik, Bygdeforskning
  • Bjørn Egil Flø, Bygdeforskning
  • Ove Klakegg, NIBIO
  • Peter Dörsch, NMBU
  • Agnar Hegrenes, NIBIO
  • Wendy Waalen, NIBIO
  • Anne Kjersti Bakken, NIBIO