Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Bioforsk-konferansen 2014
På Bioforsk-konferansen 2014 var agronomi var et av flere store tema, og flere av prosjektmedarbeiderne i AGROPRO var i ilden i løpet av konferansen.

Foredrag med forankring i AGROPRO:

Agronomi for økt matproduksjon - utfordringer og muligheter
Lillian Øygarden, Bioforsk/NMBU

Framtidas planteproduksjon - tilpasset jordas produktivitet og et robust plantemateriale
Anne Kjersti Uhlen, NMBU

Hvor mye vann tåler kornet?
Morten Lillemo, NMBU