Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
1.4 Robuste planter - planter som yter under vanskelige forhold
Ansvarlig for aktivitet: Åshild Ergon

Deltagere i aktivitet

NMBU: Morten Lillemo, Anne Kjersti Uhlen, Åsmund Bjørnstad, Åshild Ergon

NIBIO Matdivisjonen: Anne Kjersti Bakken, Elin Halvorsen Sikkeland

Formål

Karakterisere den genetiske variasjonen i kornartene med hensyn på å tåle vannmetta jord. Etablere metoder for rotstudier i vannkultur.

Forstå sammenhenger mellom egenskaper, varighet, avlingspotensiale og fôrkvalitet i rødkløver under ulike forhold.

Resultatene vil gi kunnskap som kan bidra i foredling av kornsorter som bedre tåler våt og pakka jord og rødkløversorter med bedre varighet. Resultatene vil også gi kunnskap som vi kan benytte når vi skal optimalisere fôrkvaliteten i rødkløverfraksjonen i engvekstblandinger.

 

Planlagte aktiviteter og metoder

 

Kartleggingspaneler med 214 hvetelinjer og 250 bygglinjer, samt 200 havrelinjer fra en kryssing mellom foreldre med ulik rotvekst, vil bli sådd ut i feltforsøk og utsatt for jordpakking og vannmetta jord. Toleranse overfor disse forholdene vil bli registrert på ulike måter. Toleranse for vannmetta forhold vil også bli karakterisert i havre-materialet i vannkultur. Fire linjer som varierer i toleranse for vannmetning/jordpakking vil bli valgt ut fra hver art og testa i det langvarige PK-forsøket (aktivitet 1.3) på jord med høyt eller lavt P-innhold, med og uten jordpakking. Noen av linjene vil også bli testa i feltforsøk på gårdene som er med i gårdsstudiene (aktivitet 1.1), for å se hvor godt de gjør det under sub-optimale forhold.

 

Overlever-populasjoner av rødkløver vil bli samlet inn fra pågående feltforsøk hvor plantene har vokst under ulike forhold (ulikt klima, i reinbestand eller i artsblanding, ulike høstingsregimer). Avkommet fra disse populasjonene vil bli studert for å identifisere egenskaper og gener som har vært under seleksjon i felt, og som derfor har hatt betydning for varighet under de ulike forholdene. Sammenhengene mellom induksjon av blomstring, morfologi, allokering av fotosyntese-produkter, fordøyelighet av den første slåtten, samt gjenvekst etter dette, vil bli undersøkt i et feltforsøk med en bred samling av rødkløver-sorter.