Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
1.1 Gårdsstudier
Ansvarlig for aktivitet: Anne Kjersti Bakken

Deltakere i aktivitet
Wendy Waalen, Hugh Riley, Bernt Hoel, Einar Strand, Anne Kjersti Uhlen, Trond Børresen, Åshild Ergon, Geir Paulsen, Astrid Johansen, Lars Nesheim og Agnar Hegrenes

Formål

  • Avdekke årsaker til at det naturgitte avlingspotensialet i korn- og grovfôrproduksjonen ikke tas ut i praksis.
  • Finne årsaker til at gårdbruker ikke tar i bruk driftspraksis og innsatsfaktorer som kunne øke eller realisere avlingspotensialet.
  • Lage arenaer for demonstrasjoner og formidling.
  • Øke kunnskapsgrunnlaget i jord- og plantekultur.

Metoder

Registreringer og forsøk innenfor korn- og grovfôrproduksjonen på sju gårdsbruk.

Planlagte aktiviteter

Bruk med ensidig kornproduksjon, kornproduksjon i kombinasjon med fjørfe, mjølkeproduksjon og ammekuproduksjon er valgt ut i ulike deler av landet på grunnlag av brukernes interesse og utfordringer de har i planteproduksjonen.

I vekstsesongene 2014 og 2015 gjennomføres studier og felteksperimenter. Tematisk og metodisk vil disse vil variere mellom bruk, men en prøver også å finne utfordringer og testopplegg som er relevante for flere.

Brukene skal være formidlingsarenaer og møteplasser for næring, rådgivningstjeneste og undervisnings- og forskningsmiljøene i prosjektet. Det vil blant annet bli arrangerte markdager der i løpet av prosjektperioden.

Her er lenke til faktaark fra de ulike brukene, der du kan lese mer om dem og forsøkene som gjøres.