project leader:  Lise Grøva      ph+47 404 80 525 www.tickless.no

Del på Twitter Del på Facebook
Mett flått
Utskrift
Presentasjoner fra avslutningsseminar TICKLESS-prosjektet 20. mars 2015
Mett flått
 

TICKLESS  

Redusert forekomst av flått og flåttbåren sjukdom hos sau gjennom integrerte tiltak

DEL 1: Sau, flått og gener 


DEL 2: Flåttens naturlige fiender

DEL 3: Flått, vegetasjon, beiter, vertsdyr og sjukdom

OPPSUMMERING

a a a