project leader:  Lise Grøva      ph+47 404 80 525 www.tickless.no

Del på Twitter Del på Facebook
Lite hunndyr av flått, med et enda mindre hanndyr som sitter fast på hunnens mage.
Utskrift
Hovedmål
Lite hunndyr av flått, med et enda mindre hanndyr som sitter fast på hunnens mage.
Hovedmål: Å redusere flåttpopulasjon og forekomst av flåttbåren sjukdom for å sikre et bærekraftig sauehold, god dyrevelferd, og et åpent kulturlandskap.

Hovedmål: Å redusere flåttpopulasjon og forekomst av flåttbåren sjukdom for å sikre et bærekraftig sauehold, god dyrevelferd, og et åpent kulturlandskap.

Delmål 1: Genetikk: Å redusere tap til flåttbåren sjukdom gjennom økt kunnskap og forståelse av genetisk resistens og fysiologiske mekanismer involvert i robusthet hos sau til flåttbåren sjukdom.

Delmål 2: Biologisk bekjempelse: Redusert flåttbestand og forekomst av flåttbåren sjukdomsagens med biologisk bekjempelse.

Delmål 3: Flåttpopulasjon: Redusert flåttbestand og forekomst av flåttbåren sjukdomsagens ved økt kunnskap om samspill mellom vegetasjon, vertdyr, beitedyras rolle og forekomst av naturlige fiender av flått med flåttpopulasjon og sjukdomsforekomst.

a a a