Del på Twitter Del på Facebook
straumsnes.jpg
Utskrift
Samarbeid med skoler i Tingvoll
straumsnes.jpg

Tingvoll Sol- og bioenergisenter er et fylkesomfattende senter. Men det hindrer ikke at skolene i Tingvoll ser at de kan ha stor nytte av å bruke senteret. Lærere ved Straumsnes skole ønsker å bruke senteret aktivt til ulike deler av undervisningen.


De er særlig interessert i å kunne bruke tilbud der læring skjer gjennom egen deltakelse og praktisk erfaring og opplevelser. Vi på Sol- og bioenergisenteret vil gjerne ha samarbeid med skolen om dette, og tror det kan styrke tilbudet vi gir til skolene i resten av regionen.
a a a