Del på Twitter Del på Facebook
IMG_2078 web.jpg
Utskrift
Foredrag: Biogass for gardbrukere
IMG_2078 web.jpg

Foredragsholdere ved biogasseminaret fra venstre Anne de Boer om mat, Kristin Sørheim om økonomi, regelverk og mattrygghet, Øyvind Halvorsen, Innovasjon Norge , Geir Fisknes om biogassplaner ved Mære videregående skole, Roald Sørheim, Bioforsk Jord og miljø og Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk, om forskning i tilknytning til anlegget, Urban Kärrmark, Energienheten i Sverige om myndighetenes satsing i Sverige. Pdf- filer med foredraga fra seminaret er lagt ut. Foto: Anita Land


  • "Look to Sweden!" Nasjonal strategi for biogass, med vekt på gårdsbaserte anlegg. Virkemidler brukt hittil, og produksjonog bruk av biogass framover. Urban Kärrmark, Energienheten, Sverige.
  • Norske virkemidler for å støtte etablering av biogassanlegg. Øyvind Halvorsen, Innovasjon Norge.
  • Biogassanlegget på Tingvoll gard, Utfordringer i økonomi, regelverk og mattrygghet. Kristin Sørheim, styreleder Norsk senter for økologisk landbruk
  • Planer for biogassanlegg på Mære videregående skole, Geir Fisknes, Mære videregående skole
  •  Hva skjer med jorda? Biogass i Bioforsk . Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk og Roald Sørheim, Bioforsk Jord og Miljø.

Seminaret ble til med støtte fra Untitled-1.jpg (Ingressbilde (BF))

a a a