Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Nordisk konferanse ferskvannsoppdrett 2010, Danmark

Økt interesse innen ferskvannsoppdrett

 

Årets Nordiske ferskvannsoppdrettskonferanse ble et vellykket arrangement som engasjerte deltakerne og bidrog til et godt utgangspunkt for videre utvikling av Nordiske samarbeidsprosjekter.  Konferansen gikk av stabelen den 23-24 sept i Billund. Hovedarrangør var Dansk Teknisk Universitet i samarbeid med Dansk Akvakultur forening og ble finansiert av Nordisk Ministerråd.


Nordisk konferanse ferskvannsoppdrett 2010

Billund, Danmark, 23 - 24 september 2010 

Last ned programmet for konferansen her        Information in English

Temaet under konferansen var erfaringer og utfordringer knyttet til nye produksjoner innen ferskvannsoppdrett og det ble blant annet presentert ulike eksempler fra oppdrett av abbor i Sverige sik i Finland og gjørs i Danmark. Det var bra deltakelse fra næringslivet og i alt deltok omkring 60 personer representert fra både Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Som en del av konferansen var det lagt in besøk av ulike bedrifter, som det nedentil gis en kort sammenfatning av.


Presentasjon av bedriftene som ble besøkt under konferanseturen:

 

Biomar, Brande

Biomar sin fabrik i Brande har hundre ansatte og produserer 90 000 ton/år (400-500 tonn dag) og har en  kapasitet på maks 100 000 tonn/år. Fabrikken har to produkjsonslinjer og kan produsere fôr med størrelser fra 0,5-12 mm. Av vegetabilske fôrråvarer brukes blant annet solsikkefrø fra Danmark, soyabønner og vete. Alle råvarer blir nøye kontrollert før det tas i bruk i produkjsonen. Ved fabrikken er det  mulig å kjøre fôrforsøk for nye arter i oppdrett.

 

AquaPri A/S, Egtvedt

AquaPri A/S har siden 2006 vært involvert i produksjon av gjørs og per i dag i stand til å produsere gjørs i fullt resirkulerte systemer. Andre produkter som selges er regnbueørret og ål. I løpet av 2010 har bedriften klart å produsere mer en 100 tonn fisk/år inkludert produksjon av yngel for salg til eksterne farmer. I tilegg til anlegget vi besøkte i Egtvedt har bedriften i år startet opp et anlegg til i Holsterbo for produksjon av 200 tonn gjørs. Bedriften tar sikte på å ha en kapasitet til å produsere mer en 500 000 yngel for salg til eksterne partnere over hele Europa. Oppdett av gjørs er imidlertid veldig krevende og spesielt oppdrett av yngel og settefisk kan være vanskelig, delvis på grunn av at den er kannibalistisk.

 

Ejstrupholm Dambruk

Ejstrupholm dambruk et Model 3 anlegg dvs et høyteknologisk anlegg som spesielt skal verne om miljøet og resirkuleringsgraden er 97 %. Man forventer at retningen går mot å bygge flere av dambrukene om sånn at de blir mer miljøvennlige. Selve Ejstrupholm dambruk fungerer som et forsøksanlegg der ny teknologi og ulike løsninger først prøves ut før man bygger om de andre anleggene i selskapet. Ejstupholm dambruk produserer 600 tonn regnbueørret. 

Ejstrupholm dambrug i Danmark. Foto: Lise Haug, Bioforsk

Stensgård åleoppdrett

Startet opp med åleproduksjon i 1982. Bedriften baserer produksjonen ved kjøp av glassål. All intensiv produksjon er foreløpig avhengig av fangst av villfisk siden man ikke behersker livssyklusen til ålen. Som en følge av at bestanden av villål er kraftig redusert er bedriften pålagt å sette ut 35 % av produksjonen. Anlegget er et resirkuleringsanlegg med ca 90 % resirkuleringsgrad. I hele anlegget er det ca 2000 m3 produksjonsvolum. Bedriften produserer som mest mellom 200-300 tonn ål.  Av denne produksjonen settes det ut 2 millioner ål. Produksjonssyklusen er fra omtrent 10-18 måneder og fisken selges ved en størrelse på 150 g.

 

Kontakt:

Lise Haug, Bioforsk Nord Holt, box 2284, N-9269 Tromsø. E-mail: lise.haug@bioforsk.no Phone: +47 934 98 755. Fax: +47 77 65 51 43

Helge Paulsen, DTU-AQUA, Nordsøen Forskerpark, DK-9850 Hirtshals. E-mail: hep@aqua.dtu.dk Phone: +45 35 88 32 11. Fax: +45 33 96 32 60

Villy Larsen, Dansk Aquakultur, DK-8600 Silkeborg. E-mail: villy@danskakvakultur.dk Phone: +45 89 21 22 60

a a a