Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Tarmhelse og næringsopptak
Gunstig effekt på tarmhelse og næringsopptak. Inulinet i jordskokk viser seg å ha positiv effekt på tarmhelsen. Jenkins et al. (1999) har laget en oversiksartikler med utgangspunkt i en kritisk evaluering av forskningsresultater innenfor området.

Han konkluderer med at det er tydelig støtte for at inulin og oligofruktose øker mengden nitrogen utskilt i avføring samt stimulerer veksten av sunne bifidiobakterier på bekostning av andre anaerobe bakterier. De sunne bifidobakteriene i tarmen har spesialisert seg på å nyttiggjøre seg av inulin som karbohydratkilde og vinner dermed konkurransen med andre bakterier som ikke kan nyttiggjøre seg disse karbohydratene. Inulinet er ideelt som selektiv karbohydratkilde fordi det når helt frem til bakteriene i tykktarmen ufordøyd i intakt form. Tilsetning av inulin utvunnet fra jordskokk i bakevarer har vist positive effekter på utvikling av bifidiobakterier hos frivillige friske forsøkspersoner (Kleessen et al, 2005). Det er også påvist effekter av inulin i forbindelse med betennelseslignende sykdommer i tarmen (Crohns sykdom, ulcerative colitis)(Leenen, 2007), men innenfor dette området trengs det mer forskning før vi kan gi anbefalinger til disse pasientgruppene.

Virkning på næringsopptak

Inulin stimulerer også kroppens opptak av mineraler (Scholz-Ahrens & Schrezenmeir, 2002) (Abrams, 2007) og ser ut til å kunne virke forebyggende mot utvikling av benskjørhet (Weaver, 2005). 

Bivirkninger

Jordskokkens stimulerende virkning på bifidobakteriene kan medføre øket gassproduksjon i tarmsystemet (Cummings, 2001). Dette er en vanlig aksbivirkning for flere grønnsaksslag som kålvekster, løk og bønner. Gassdannelsen vil for de fleste avta noe etter hvert som tarmfloraen blir tilpasset en jevn dose med jordskokk. Det kan lønne seg å begynne med mindre mengder jordskokk og så øke mengden etter hvert.  Det skal egentlig bare små mengder jordskokk til for å oppnå helseeffekten på tarmsystemet. Litt purè på middagstalerkenen kan være tilstrekkelig...  

Studier har vist at en blanding av inulin og fruktooligosakkarider reduserer gassdannelsen i tarmen (Ghoddussi, 2007). Jordskokk inneholder hovedsaklig inulin, men også noe fruktooligosakkarider. Balansen mellom disse kan variere med sort og høstetidspunkt samt lagringstemperatur og lagringstid. 

Du kan også søke i
PubMed på mer litteratur.

a a a