Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Norsk doktorgrad på iberiaskogsnegl
Mandag 21.juni 2010 disputerte Bjørn Arild Hatteland til PhD ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen hadde tittelen "Predation by carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus".

En kort, norsk oversettelse ville være "Predasjon av løpebiller på iberiaskogsnegl". I tillegg til sin veileder Torstein Solhøy ved Universitetet i Bergen har Hatteland hatt veiledere både i Wales og Skottland. Opponentene ble hentet fra England og Spania. Den store internasjonale ekspertisen skulle borge for høy kvalitet på avhandlingen. Opponentene kom da heller ikke med noen store innvendinger mot det utførte arbeidet.


Hatteland har først og fremst arbeidet med å fastslå betydningen av noen store løpebillearter som naturlige fiender for iberiaskogsnegl. Han har brukt både avanserte molekylære metoder og disseksjon for å påvise at billene faktisk spiser snegler i felt. Løpebillearter som Pterostichus niger, Pterostichus nemoralis og Nebria brevicollis spiste egg og små iberiaskogsnegler opp til en vekt på ca.0,1 gram. Den noe større arten vanlig jordløper (Carabus nemoralis) var enda mer lovende, og spiste egg og små iberiaskogsnegler opp til en vekt på ca.1 gram. Hatteland diskuterer måter en kan tenke seg å dra nytte av disse naturlige fiendene i bekjempelsen av iberiaskogsnegl.


Bjørn Arild Hatteland har i flere år vært med i det prosjektarbeidet som Bioforsk Plantehelse og Universitetet i Bergen utfører angående iberiaskogsnegl i småhager og dyrka mark. Han vil nå gå inn i en toårig postdoc-stilling i det samme prosjektet. Vi setter stor pris på å ha med oss en så kompetent forsker i det videre arbeidet med iberiaskogsnegl!

a a a