Del på Twitter Del på Facebook
Epler. Foto: Morten Günther.
Utskrift
Import av planter
Epler. Foto: Morten Günther.
Plantehelseforskriften omfatter bestemmelser om import av planter og formeringsmateriale, avskårne blomster, frukt, bær og grønnsaker, frø og korn, trevirke, jord, bark og organisk gjødsel, brukte landbruksmaskiner og redskaper, og brukt emballasje.

Ved ankomst til Norge blir det kontrollert at de sendinger som krever det (se vedlegg 5 i forskriften) er fulgt av tilfredsstillende sunnhetssertifikat som dokumenterer at de norske innførselskravene er oppfylt. Blant annet skal sendingene være fri for planteskadegjørere nevnt i plantehelseforskriftens vedlegg 1 og 2, samt praktisk talt fri for andre planteskadegjørere som for eksempel iberiaskogsnegl.  

I henhold til forskriften er visse planter, plantedeler, organismer, jord, planteskadegjørere m.m. forbudt å innføre til Norge. Mattilsynet kan likevel etter søknad og på visse vilkår gi tillatelse til slik innførsel til forsknings- eller foredlingsformål. Mattilsynet har fastsatt karantenebestemmelser for planter og plantemateriale som er forbudt å innføre til Norge og fører tilsyn med at dette skjer i henhold til regelverket.

Mer informasjon om import finnes her:

Mattilsynets plantesider

Dersom privatpersoner ønsker å ta med blant annet planter, avskårne blomster, frukt, bær og grønnsaker, eller frø uten sunnhetssertifikat gjelder følgende bestemmelser:

Se Mattilsynets bestemmelser her

a a a