Del på Twitter Del på Facebook
Hevet brunskogsnegl. Foto: Arild Andersen
Utskrift
Snegler og vann
Hevet brunskogsnegl. Foto: Arild Andersen
Vann er en meget viktig faktor for sneglene. Vi finner derfor ofte at vann eller mangel på vann kan forklare hvorfor en snegleart finnes i et område eller ikke. Vann har også stor betydning for spredning av snegler.     

Lokal spredning av snegler foregår ofte langs vannveier eller langs fordypninger der fuktigheten er stor. Dette kan være langs bekker og elver, og langs kanten av innsjøer og tjern. Dårlig drenert jord er gjerne områder der sneglene liker seg godt. Landsnegler kan til og med krysse små kanaler under vann ved å bevege seg på bunnen, men bare noen centimeter. Hvis vi ser på hvor for eksempel brunskogsnegl forekommer i dag, så finner vi den mange steder langs vassdrag som for eksempel Glomma-vassdraget (til Kongsvinger), Drammensvassdraget (til Hønefoss) og Mjøsvassdraget (til Brumunddal).

Man er imidlertid usikker på om dette skyldes at byer og tettsteder i Norge ofte ligger på slike steder, fordi sneglene trives best på slike steder eller fordi sneglene faktisk sprer seg langs vassdragene. Større innsjøer og elver kan også til en viss grad fungere som barrierer som sneglene må ha hjelp av mennesker for å krysse eller komme rundt.  

Utstrakt bruk av vanning, særlig med spreder, vil gi forhold som sneglene liker.

a a a