Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Snegler og klima
Klima har stor betydning for levesettet til snegler, de uten skall er spesielt utsatt for tørke. De med skall har en viss mulighet til å overleve tørke ved å krype inn i skallet sitt. Lav temperatur er også en klimafaktor som påvirker sneglenes levesett.  

Fuktighet har betydning for utbredelse og forekomst av snegler, generelt sett er snegler mer tallrike i fuktige områder. Land eller områder med et fuktig klima slik som i Storbritannia, eller Vestlandet i Norge er et eldorado for en del snegle-arter.   Landlevende snegler uten skall mister vann gjennom huden ved fordamping og fordi de produserer store mengder slim som brukes både til bevegelse og som beskyttelse av huden. Sneglers væskebalanse reguleres ved opptak av fuktighet direkte gjennom huden, men de trenger også en viss mengde vann. Hvis de ikke får tilgang til "fritt" vann dør de i løpet av få dager.   

Under tørre forhold må derfor snegler unngå å tørke ut, dette kan de gjøre ved å klumpe seg sammen for å redusere væsketapet, eller finne et sted som er fuktig nok for å overleve den tørre perioden.  

Temperatur er en viktig faktor som kan påvirke overvintring. Det er uvanlig at lave temperaturer ned til minus 20 grader dreper overvintrende snegler eller egg når det er snødekke. Uten snødekke er situasjonen noe mer kritisk, og lengre barfrost vil drepe en del snegl og egg. Om våren kan både lav temperatur og tørke være kritisk for sneglebestanden.          

 For snegler er fuktighet den viktigste faktoren for vellykket etablering og levesett, utbredelsen i Norge indikerer dette. Den fuktige sommeren på Sør-Østlandet i 2007 resulterte i høye sneglebestander slik en er vant til på Vestlandet.  

a a a