Del på Twitter Del på Facebook
Brunskogsnegl spiser døde artsfrender. Foto: Bioforsk/Arild Andersen
Utskrift
Sneglenes funksjon i naturen
Brunskogsnegl spiser døde artsfrender. Foto: Bioforsk/Arild Andersen

Sneglene har en viktig rolle i naturen, spesielt som nedbrytere av plantemateriale. Det kan være løv på bakken eller annet dødt plantemateriale.


Det er svært få sneglearter som regnes som skadegjørere.   Snegler "rydder" også opp etter seg ved at de fortærer døde og syke snegler.   Med snegler i naturen mener vi også kulturlandskapet, men her vet vi lite om sneglenes funksjon, foruten som nedbrytere, kanskje de bidrar til en viss beiteeffekt?   Snegler kan også bli spist og inngå som en viktig næringskilde for andre dyr, for eksempel fugl, padder, frosker og pinnsvin (naturlige fiender).

a a a