Del på Twitter Del på Facebook
Brunskogsnegl. Foto: Arild Andersen
Utskrift
Nye sneglearter i norsk fauna
Brunskogsnegl. Foto: Arild Andersen
Det er rapportert 97 arter landlevende sneglearter i Norge i dag etter Olsen (2002, i tidskriftet Fauna nr. 55) og notat fra Torstein Solhøy 2007 (UiB).

Tjue arter regnes som innført til landet de siste 20 - 100 år eller mer. Den mest kjente innførte arten er brunskogsnegl (Arion vulgaris), som først ble rapportert i Norge for 20 år siden. Nyere introduksjoner i løpet av de siste tyve årene forøvrig er gartnerkjølsnegl (Deroceras panormitanum) og ormesnegl (Boettgerilla pallens), som begge er veletablerte i kulturbiotoper og i sterk spredning.

Noen arter har vært innført for mange år siden (100 år eller mer). De er innført med menneskelig aktivitet og forekommer hovedsakelig i dyrka og udyrka mark og hager: Deroceras reticulatum, Arion distinctus, Cepaea nemoralis og Limax maximus.


 

Liste over innførte arter Norsk navn og kommentarer  
Agriolimacidae:    Åkerkjølsnegler
Deroceras panormitanum       Gartnerkjølsnegl: Nyere introduksjon, under spredning, veletablert på dyrket mark og hager.     
Deroceras reticulatum Nettkjølsnegl: Gammel introduksjon, vanlig skadedyr i spesielt i grønnsaker.
Arionidae: Skogsnegler

Arion distinctus

Gulsåleskogsnegl: Gammel introduksjon, vanlig.

A. vulgaris     Brunskogsnegl: Nyere introduksjon, veletablert og stort problem i hager og til dels dyrket mark.   
A. rufus Rødskogsnegl: Ikke sett siden 1890-årene.
Boettgerillidae:   Ormesnegler   
Boettgerilla pallens Ormesnegl: Nyere introduksjon, veletablert og under spredning, dyrket mark og hager
Limacidae Kjølsnegler
Lehmannia valentiana   Veksthuskjølsnegl: Bare funnet i veksthus.   
Limax maximus Boakjølsnegl: Gammel introduksjon, på 1800-tallet også kalt "kjellersnegl".
Milacidae  
Milax gagates Mørkkjølsnegl: Funnet en gang i Trøndelag, importert plantemateriale (2003).
Helicidae Hagesnegler
Cepaea nemoralis Lundsnegl: Gammel introduksjon   
Cornu aspersum   Flekkbåndsnegl: Usikker status, vanlig i importert plantemateriale 
Helix pomatia Vinbergsnegl: Utsatt (importert) flere ganger, flekkvise populasjoner på Østlandet, Sørlandet og minst en på Vestlandet  
Helicodiscidae   Veksthusdiskossnegler     
Lucilla singleyana Veksthusdiskossnegl: Bare funnet i veksthus
Hygromiidae   Hårsnegler
Helicella itala   Stripesnegl: Utdødd (dødt skall) 
Xerolenta obvia Vollsnegl: Ikke funnet siden 1841
Gastrodontidae Sumpglanssnegler  
Zonitoides arboreus  Gartnerglanssnegl: Så vidt spredt utenfor veksthus    
Oxychilidae Glanssnegler 
Oxychillus cellarius   Kjellerglanssnegl: Gammel introduksjon  
O. draparnaudi   Stor glanssnegl: Gammel introduksjon   
O. navarricus Båndglanssnegl: Usikker status
Pristilomatidae   Krystallsnegler  
Hawaiia minuscula Hawaiisnegl: Bare funnet i veksthus
a a a