Del på Twitter Del på Facebook
Brunskogsnegl. Foto: Arild Andersen
Utskrift
Brunskogsnegl i Europa
Brunskogsnegl. Foto: Arild Andersen

Brunskogsnegl (Arion vulgaris) og iberiaskogsnegl (Arion lusitanicus) tilhører en liten gruppe av store arter i slekten Arion. Disse er nær beslektet med artene svartskogsnegl (Arion ater) og rødskogsnegl (Arion rufus).


Brune skogsnegler forekommer i dag over det meste av Europa. Skogsneglene kan imidlertid variere en del i farge innen sine utbredelsesområder, og det er derfor ikke helt avklart hvor grensene mellom de ulike artene går. 

Iberiaskogsnegl er en art som hovedsakelig forekommer helt vest i Europa, i Portugal og Spania. Inntil nylig trodde man at det var denne arten som hadde spredt seg nord- og østover til store deler av Europa. Nyere undersøkelser viser imidlertid at dette ikke er tilfelle. I dag mener forskerne at de sneglene som har skapt irritasjon og fortvilelse hos norske hageeiere ikke er iberiaskogsnegl, men brunskogsnegl - en nærstående art som oppsto i Sør-Frankrike.

Europakart snegler. Tegning: Hermod Karlsen (Brødtekst (BF)) 

a a a