Del på Twitter Del på Facebook
Snegler under matte. Tegning: Hermod Karlsen
Utskrift
Gjemmesteder
Snegler under matte. Tegning: Hermod Karlsen

Sneglene er avhengige av å ha steder å gjemme seg bort om dagen og om vinteren. Dessuten legger de gjerne egg på de samme stedene.


Dersom en fjerner slike steder vil sneglene ikke trives i hagen. Et forskningsprosjekt ved Bioforsk Plantehelse viste a dersom en anlegger en lys og luftig hage, og fjerner overvintringsstedene, så kan en forvente en halvering av sneglebestanden.

Komposthaug. Foto: Arild Andersen (Brødtekst (BF))

Slike gjemmesteder kan være for eksempel en åpen kompost. Komposten er lett for sneglene å presse seg inn i, og det er ofte en litt høyere temperatur der enn i omgivelsene. En kan redusere sneglenes tilgang til komposten ved for eksempel å lage en beholder av trevirke, og sørge for at det er et lite område helt uten vegetasjon rundt kompostbingen. En kan også stenge sneglene ute ved å sette opp en krave langt nede på kompostbingen, så sneglene får problemer med å gli oppover den og opp i bingen. 

Steinhaug. Foto: Arild Andersen (Brødtekst (BF))

Sneglene elsker også alle former for steinhauger og steingjerder, der de kan stikke seg bort om dagen og vinteren. Fjern slike dersom det er mulig, eller sørg for at det er så tett som mulig mellom steinene i en steingard.

Rotehjørne. Foto: Arild Andersen (Brødtekst (BF)) 

Rotehjørner i et bortgjemt hjørne av hagen blir raskt funnet av sneglene, og blir et yndet sted for dem. Der kan det ligge ting som materialer, en gammel stige, ulike former for plater, matter. Dessuten vokser ofte ugrasset fritt på slike steder. Fjern derfor alt slikt materiale og rydd ugrasset.

a a a