Del på Twitter Del på Facebook
Jordbær i kurver Foto: Runhild Dammen
Utskrift
Snegler i jordbær
Jordbær i kurver Foto: Runhild Dammen
De fleste liker jordbær, så også snegler. Nettkjølsnegl og brunskogsnegl kan være et stort problem for jordbær- og hobbydyrkere. Sneglene spiser mest på bærene, og skader ikke selve jordbærplanten så mye. I jordbær er snegler et stort problem hvis de får etablert seg i åkeren. 

For å forhindre at snegler kommer inn i åkeren kan et sperrebelte (kjemisk barriere) med et kjemisk sneglemiddel strøs rundt feltet. Sperrebeltet bør strøes ut tidlig i sesongen og må holdes under regelmessig oppsyn, særlig ved mistanke om sneglepopulasjoner i nærliggende vegetasjon.  Snegler liker seg godt i korn, og redusert jordarbeiding gir stabile forhold for en sneglebestand. Jordbærdyrkere som har felt nær opp mot slike kornåkre,eller annen tett vegetasjon bør være observante på en mulig snegleinvasjon.  

Sanering av sneglebefengte områder som planlegges brukt til nye felt er svært viktig for å redusere omfanget av snegler. Sanering kan gjøres ved å drive intensiv jordarbeiding (harving) sent på høsten og tidlig om våren. Brenning av vegetasjon i eldre felt som har hatt mye snegl har også vært brukt med hell.  

Snegler i jordbæråkeren
Snegler som er etablert i åkeren er ikke lette å bekjempe. For jordbær som dyrkes på plast kan sneglene lett gjemme seg under plasten og ha fine overvintringsvilkår, det samme gjelder for snegleegg. Bruk av kjemiske sneglemidler tidlig i sesongen og luking av ugras vil hjelpe til å redusere bestanden. For brunskogsnegl er det lurt å plukke så mange som mulig før bærene modner. Dette kan gjøres samtidig med luking av ugras for eksempel. Det er også mulig å sette ut sneglefeller for å samle inn så mange snegler som mulig, og for å få en pekepinn på hvor omfanget i åkeren.

For jordbær som dyrkes med halm som dekke, kan halmen være et fint overvintrings- og gjemmested for snegler. Ved mistanke om snegleangrep bør en sanering av halmen vurderes. For noen dyrkere (særlig hobbydyrkere) kan bruk av det biologiske midlet Nemaslug ha god effekt tidlig i sesongen mot de minste brunskogsneglene og mot alle størrelser av nettkjølsnegl. Nematodene har økt aktivitet og bevegelse i organisk materiale slik som halm, sammenlignet med jord.

a a a