Del på Twitter Del på Facebook
Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg
Utskrift
Redusert jordarbeiding
Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg
I perioden 1993-2001 ble det gjennomført en forsøksserie i regi av Planteforsk Plantevernet (nåværende Bioforsk Plantehelse) der en undersøkte effekten av redusert jordarbeiding i korn på blant annet ulike skade- og nyttedyr.

Direktesåing og annen form for redusert jordarbeiding (høst- og vårharving) ble sammenliknet med konvensjonell drift (høst- og vårpløying). Det viste seg at skadene av nettkjølsnegl enkelte steder økte ved redusert jordarbeiding, særlig ved direktesåing.

Det skyldes sannsynligvis flere faktorer:

  • Redusert jordarbeiding fører til redusert forstyrrelse av sneglene, og det fører igjen til nedsatt dødelighet for sneglene.
     
  • Redusert jordarbeiding fører som regel til økt mengde ugrass. Dermed finner sneglene mer mat, særlig i den kalde årstiden, og overlevelsen øker.

  • Redusert jordarbeiding fører til mer halm i det øverste jordlaget, noe som også gir sneglene mer mat.

  • Redusert jordarbeiding fører til et generelt fuktigere mikroklima i det øverste jordlaget, og fuktighet er meget viktig for sneglenes overlevelse. 

 

a a a