Del på Twitter Del på Facebook
Veksthusforsøk. Foto: Arnstein Staverløkk
Utskrift
Planteskoler og hagesentra
Veksthusforsøk. Foto: Arnstein Staverløkk

Snegler som følger med blomsterpotter er ansett som en av de viktigste spredningsmåtene for snegler, både internasjonalt og innenlands.


Særlig forhandlere av potteplanter, men også enhver som kjøper, frakter og planter ut potteplanter har et stort ansvar når det gjelder å ikke spre snegler til nye områder. Det gjelder først og fremst når potteplantene har stått ute over lengre tid. Før utplanting må alltid potten og jordklumpen undersøkes nøye for å finne og drepe eventuelle snegler som befinner seg der!

I planteskoler må en følge nøye med om en har snegler i området. Det kan en lettest finne ut dersom en undersøker området seint på kvelden når det er stor fuktighet. For å ta en slik kontroll er det ideelt å gå med hodelykt i 23-tiden om kvelden. Dersom en oppdager snegler bør de bekjempes med et av de tillatte plantevernmidlene. Kunder setter pris på planteskoler som tar faren for spredning av snegler alvorlig. Alle kunder bør derfor anbefales å sjekke jordklumpen på plantene før de planter dem ut i egen hage.

Flere sneglemidler har god virkning mot både nettkjølsnegl og brunskogsnegl hele vekstsesongen. Det biologiske midlet Nemaslug har god virkning på nettkjølsnegl i alle aldre, men bare på de små brunskogsneglene. Den er derfor bare virksom mot brunskogsnegl på høsten i september-november og om våren i mars-mai. Dette er viktig å informere eventuelle kjøpere om, for personer som bruker Nemaslug midt på sommeren vil bli skuffet over dårlig virkning. En kan også med fordel tone markedsføringen av Nemaslug noe ned midt på sommeren.

a a a