Del på Twitter Del på Facebook
Brunskogsnegl spiser døde artsfrender. Foto: Bioforsk/Arild Andersen
Utskrift
Brunskogsnegl i åker og eng
Brunskogsnegl spiser døde artsfrender. Foto: Bioforsk/Arild Andersen
I løpet av de siste årene har brunskogsnegl også begynt å bli et problem i landbruket, særlig på Vestlandet. Foreløpig har det først og fremst vært problemer ved dyrking av jorbær og grønnsaker, men helt nylig har vi også sett økende problemer med arten i korn og gras.

I korn, gras og grønnsaker har brunskogsnegl først og fremst gjort skade i åkerkanter som ligger nær bebyggelse. Det ser ut til at arten har problemer med å overvintre ute i selve åkeren, særlig i pløyd mark. I forsøk de senere årene har det imidlertid vist seg at noen av sneglene også greier å overleve vinteren ute i åkrene, blant annet i jordbæråkre.  

Nylig ble det rapportert om store mengder brunskogsnegl i rundballer i Sverige. Dette har også blitt observert i Norge. Det blir diskutert om dette kan føre til at dyra blir syke. Dette er et område som må undersøkes nærmere før en kan trekke entydige konklusjoner. Det har derfor blitt startet opp et forskningsprosjekt ved Veterinærinstituttet på dette feltet. Prosjektet heter "Hygienic aspects of silage made on grass contaminated with Iberian Slug (Arion lusitanicus) and Grey Garden Slug (Deroceras reticulatum)". Prosjektet ledes av Ida Skaar, og Bioforsk Plantehelse er med i prosjektet.

a a a