Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Oransjeskogsnegl

(Arion fuscus)


Gulbrun skogsnegl. Foto: Bioforsk/Arild Andersen  (Brødtekst (BF))
Klikk på bildet for større versjon.

Artens gulbrune-rødbrune farge over ryggen gjør at den kan se ut som en liten brunskogsnegl.  

Kjennetegn
Oransjeskogsnegl er en typisk skogsnegl (åndehull foran midten av kappen og uten kjøl bak på ryggen). Oransjeskogsnegl kan likne mye på en brunskogsnegl, men blir bare 50-70 mm lang som voksen. Dessuten er den grå på kroppssidene.  

Livssyklus
Livssyklus for oransjeskogsnegl er ikke nærmere undersøkt her i landet.  

Utbredelse
Arten er vanlig over det meste av landet.

Skade
Oransjeskognegl forekommer først og fremst i naturlige områder, og er vanligvis ikke noe skadedyr i hager. Den forekommer heller ikke ute i dyrka områder.  

Bekjempelse
Les om hvordan du kan anlegge en hage der oransjeskogsnegl ikke trives. Effekten av sneglemidler er ikke undersøkt på oransjeskogsnegl, men de kan forventes å ha minst en like god effekt som mot den noe større brunskogsneglen (se denne).

a a a
Gulbrun-skogsnegl-6 web.jpg
Foto: Arild Andersen