Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Rødskogsnegl

(Arion rufus)


Rød skogsnegl. Foto: Bioforsk/Arild Andersen  (Brødtekst (BF)) 
Klikk på bildet for større versjon.

Rødskogsnegl er en typisk skogsnegl (åndehull foran midten av kappen og uten kjøl bak på ryggen).

Kjennetegn
Den er på størrelse med svartskogsnegl, og ble tidligere regnet som en underart av denne. I juli 2008 ble det oppdaget en bestand av rødskogsnegl i Selbu kommune. Populasjonen i Selbu er rød på sidene og brun over ryggen. Den blir forsøkt utryddet.   Rødskogsnegl finnes en del steder i Sverige og Danmark, og opptrer ikke invasjonsartet, slik brunskogsnegl gjør. Populasjonen som nylig ble oppdaget i Selbu antas å ha blitt introdusert i forbindelse med menneskers aktivitet.  

Livssyklus
Livssyklus for rødskogsnegl er ikke nærmere undersøkt her i landet, men må forventes å være lik den for svartskogsnegl. Snegler fra populasjonen i Selbu la egg i juli/august som klekte i september.   

Utbredelse
I tillegg til funnet ved Selbu er det her i landet bare kjent et funn fra 1800-tallet i Bergen.    

Skade
Rødskogsnegl forekommer både i naturlige og noe kulturpåvirka områder. Den regnes ikke som noe alvorlig skadedyr i hager eller dyrka mark.  

Bekjempelse
Rødskogsnegl regnes ikke som noen norsk art, og det er derfor aktuelt å prøve å utrydde den der den blir funnet her i landet.

a a a
Rødskogsnegl 2. Foto: Arild Andersen Rødskogsnegl. Foto: Arild Andersen
Rød skogsnegl. Foto: Arild Andersen Rød skogsnegl. Foto: Arild Andersen