Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Svartkjølsnegl

(Limax cinereoniger)


Svart kjølsnegl. Foto: Arild Andersen (Brødtekst (BF)) 
Klikk på bildet for større versjon.

Denne arten forveksles lett med svartskogsnegl (Arion ater). Enkelte steder har den også blitt kalt svart skogsnegl, men det er mer hensiktsmessig å kalle arten for svartkjølsnegl. Taksonomisk står de to artene også langt fra hverandre, i det som navnet sier svartkjølsnegl tilhører kjølsneglene mens svartskogsnegl tilhører skogsneglene.  

Kjennetegn
Svartkjølsnegl er en typisk kjølsnegl (åndehull bak midten av kappen og med en kjøl bak på ryggen), og som voksen og utstrakt er den 120-150 mm lang. Den er vanligvis svart med litt lysere farge langs toppen av kjølen. Den kan lett forveksles med svartskogsnegl, men en sikker og enkel måte å kjenne svartkjølsnegl på, er ved å se at åndehullet sitter bak midten av kappen, og kjølen som den har bakerst. Svartkjølsnegl er dessuten karakteristisk farget på undersiden (se foto), men en slik farge kan også svartskogsnegl ha.  Svartkjølsnegl kan også forekomme i flere mer uvanlige fargevarianter, men arten kjennes da igjen på den karakteristiske fargen på undersiden.  

Livssyklus
Livssyklus for svartkjølsnegl er ikke nærmere undersøkt her i landet.  

Utbredelse
Arten er vanlig over det meste av landet.  

Skade
Svartkjølsnegl forekommer først og fremst i naturlige områder, og regnes ikke som noe skadedyr i hager. Den forekommer heller ikke ute i dyrka områder.  

Bekjempelse
Svartkjølsnegl forekommer sjelden i hager eller dyrka områder, og det er derfor ikke aktuelt å bekjempe den.

a a a
Svartkjølsnegl. Foto: Arild Andersen Svartkjølsnegl fargevariant foto Arild Andersen.jpg Svartkjølsnegl fargevariant bakpart FotoBioforskArild Andersen.jpg Svartkjølsnegl underside. Foto: Arild Andersen
Svart kjølsnegl. Foto: Arild Andersen Svart kjølsnegl, fargevariant. Foto: Arild Andersen Svart kjølsnegl, fargevariant, bakpart. Foto: Arild Andersen Svart kjølsnegl, underside. Foto: Arild Andersen