Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Boakjølsnegl
(Limax maximus)

Boasnegl_BFweb.jpg (Brødtekst (BF)) 
Klikk på bildet for større versjon.

Boakjølsnegl er en typisk kjølsnegl (åndehull bak midten av kappen og med en kjøl bak på ryggen), og som voksen og utstrakt er den 120-200 mm lang.

Kjennetegn
Det er den største og raskeste av landsneglene her i landet. Fargen er som regel grå med mørke flekker på kappen (derav navnet) og mørke lengdestriper på bakkroppen.            

Eggene er runde, gjennomsiktige og omkring 4 mm i diameter. De legges i grupper i jordhuler.  

Livssyklus
Livssyklus for boakjølsnegl er ikke nærmere undersøkt her i landet. En boakjølsnegl kan leve i opptil 3 år. Den kan være aggressiv og jage vekk eller drepe andre snegler som kommer inn i dens territorium.  

Utbredelse
Boakjølsnegl er utbredt over det meste av landet. Den er vanligst langs kysten, og det er kjent funn nord til Tromsø. Det er også rapportert om funn på indre Østlandet. 

Skade
Boakjølsnegl gnager noe på bløte plantedeler i hager. Den opptrer imidlertid sjelden i store antall, og er derfor vanligvis ikke et problem som skadedyr på planter. Tvert imot er boakjølsnegl aggressiv ovenfor andre snegler, og på den måten kan den være en nyttig medhjelper i hagen. Den forekommer ikke ute i dyrka områder.

Bekjempelse
Boakjølsnegl opptrer sjelden i store tettheter. Dessuten er den aggressiv overfor andre snegler, og kan derfor til en viss grad være til hjelp i sneglebekjempelsen. Det anbefales derfor vanligvis ikke å bekjempe boakjølsnegl.

a a a
Boakjølsnegl-2 Foto: Arild Andersen Boakjølsnegl Foto: Bioforsk/Arild Andersen Boakjølsnegl-4. Foto: Arild Andersen Boakjølsnegl forkropp 2. Foto: Arild Andersen Boakjølsnegl-forkropp. Foto: Arild Andersen Boakjølsneglparring-2. Foto: Morten H Egg og nyklekte boakjølsnegl-2. Foto: Arild Andersen Boakjølsnegl-pa-stubbe-2web.jpg Foto: Arild Andersen Egg og nyklekte boakjølsnegl. Foto: Arild Andersen
Boasnegl. Foto: Arild Andersen Boasnegl. Foto: Arild Andersen Lys boasnegl. Foto: Arild Andersen Boasneglens forkropp. Foto: Arild Andersen Boasneglens forkropp. Foto: Arild Andersen Boasnegler i parring. Foto: Arild Andersen

Egg og nyklekte boasnegl. Foto: Arild Andersen

Boasnegl på stubbe. Foto: Arild Andersen Egg og boasnegl. Foto: Arild Andersen