Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Svartskogsnegl

(Arion ater)


Svart skogsnegl. Foto Bioforsk/Arild Andersen  (Brødtekst (BF)) 
Klikk på bildet for større versjon.

Kjennetegn
Svartskogsnegl er en typisk skogsnegl (åndehull foran midten av kappen og uten kjøl bak på ryggen). Nyklekte småsnegler er hvite, men seinere skifter de fleste farge. Den vanligste formen er som voksen helt svart, men det finnes også en form som er hvit med orange søm. En form som er svart og hvit finnes også enkelte steder, men den er meget sjelden.  

Livssyklus
Livssyklus for svartskogsnegl er ikke nærmere undersøkt her i landet, men må forventes å være lik den for brunskogsnegl.  

Utbredelse  
Arten er vanlig over det meste av landet.    

Skade
Svartskogsnegl forekommer først og fremst i naturlige områder, og er vanligvis ikke noe skadedyr i hager. Den forekommer heller ikke ute i dyrka områder.  

Bekjempelse
Svartskogsnegl forekommer sjelden i hager eller dyrka områder, og det er derfor ikke aktuelt å bekjempe den.

a a a
Svartskogsnegl 2 framkropp. Foto: Arild Andersen Svartskogsnegl. Foto: Arild Andersen Svartskogsnegl 2. Foto: Arild Andersen Svartskogsnegl 4. Foto: Arild Andersen Svartskogsnegl 5. Foto: Arild Andersen Svartskogsnegl 6. Foto: Arild Andersen Svartskogsnegl 7. Foto: Arild Andersen Svartskogsnegl 8. Foto: Arild Andersen
Svart skogsnegl, forkropp. Foto: Arild Andersen Svart skogsnegl. Foto: Arild Andersen Svart skogsnegl. Foto: Arild Andersen Svart skogsnegl. Foto: Arild Andersen Svart skogsnegl. Foto: Arild Andersen Svart skogsnegl. Foto: Arild Andersen Svart skogsnegl. Foto: Arild Andersen

Svart skogsnegl. Foto: Arild Andersen