Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Tema: Mangfold
Artsmangfold, både når det gjelder planter og dyr, er viktig for å sikre stabile og robuste økosystemer.

Dette gjelder også for landbruket og derfor er det viktig å ta aktivt vare på mangfoldet av husdyr og kulturplanter. For hver eneste planteart kan det være et stort sortsmangfold og innenfor hver husdyrart kan det være mange raser. De ulike sortene og rasene kan ha sine spesielle egenskaper som gjør dem unike og verdifulle å ta vare på. Potet er et eksempel på en vekst som er spesielt godt egnet for å demonstrere genetisk mangfold i skolehagen.

skolehagepoteter (Brødtekst (BF))
 Potet er mer enn "Beate". Det finnes hundrevis av forskjellige sorter. Foto: Anita Land

a a a