Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kommunal kompetanse
Det er viktig at saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene har tilstrekkelig kompetanse for å kunne gjennomføre kommunale oppgaver knyttet til mindre avløpsanlegg.

Saksbehandler bør som et minimum ha følgende kompetanse: 

  • God kjennskap til behandling av utslippsøknader etter forurensningsforskriften og eventuelt lokale bestemmelser, herunder er det spesielt viktig å ha god kjennskap til hva som er god og dårlig dokumentasjon for rensegrad og prosjektering av anlegg

  • Oversikt over de vanligste renseløsningene på markedet, og kunne avklare behovet for drift, vedlikehold og kontrollrutiner for ulike mindre avløpsanlegg

  • Kunnskap om behandling av søknad om bygging av avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven

  • Kunnskap om lokale naturforhold og forholdsregler for beskyttelse av helse og vannmiljø


I kommuner med følsomme områder for utslipp vil behovet for kunnskap være størst. Under temaet "Kommuneveiledning" på avlop.no, prøver vi å gi en grunnleggende veiledning for alle punktene ovenfor. For saksbehandlere som ønsker mer inngående kunnskap om beskyttelse og forvaltning av resipienter sett i sammenheng med avløp fra spredt bebyggelse, tilbyr NIBIO i samarbeid med Universitetet på Ås, NMBU, et etter- og videreutdanningskurs i mindre avløpsrenseanlegg.
Les mer om kurset her

a a a