ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Prøvetaking
For prøver som ikke tilhører et større prosjekt med egne utfyllingsblanketter, er det er viktig å merke prøven med et eget nummer, samt notere ned funndato og koordinater for funnsted.

Ekskrementer

Ved prøvetaking tas det en mengde tilsvarende omtrent en
tommelfinger i størrelse. For ikke å forurense prøven skal en kvist eller
tilsvarende brukes for å ta prøven og legge denne over i en plastpose. Prøvene
fryses ned så raskt som mulig etter funn.

 

Hår

Hår samles inn i papirkonvolutter. Det må ikke
brukes plastposer og hår skal ikke fryses ned.

Flest mulig hår forsøkes samlet fra hvert sted.
Dette fordi en er avhengig av at hårene har røtter for å kunne påvise DNA.

 

Brosjyre for innsamling av ekskrementer og hår fra brunbjørn

a a a