ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Faunarapporter

Brunbjørn

Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos):
Norge, 2008, 2009, 2010
Sør-Norge, 2007
Øst-Finnmark 2007
Nord- og Midt-Norge, 2006
Sør-Varanger, Finnmark for 2004-2005


Hårfeller/Hair snares:
Anarjochka/Lemenjoki 2009 ENG
Pasvikdalen 2008 NO, ENG
Pasvik-Inari 2007 EN

Binneområder / slektskap, Sør-Varanger 2004-2008
Sporing av bjørn, Sør-Varanger 2004, 2002, 1992-2001

DNA Rødrev vs. Brunbjørn 2006
DNA Brunbjørn vs. rødrev, elg, rein, mårhund og grevling 2010
Innsamling av brunbjørneekskrementer

Interlaboratory comparison DNA profiles of brown bear from Sweden and Norway


Vannfugl

Nannfugeltellling i salmijervi 2003

Vannfugltelling i Pasvik naturreservat: 2004-2005, 2003, 2002, 2001, 1995-2005

Dvergmåka i Finnmark: 2003, 2002


Små pattedyr

Registrering av smågnagere og spissmus i Pasvik:

2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000


Elg

Elgtrekk over den norskrussiske grense.
Resultater av feltregistrering i Pasvik:
2009-2010, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2002-2003, 2001-2002, 1981-2001 (Oppsumering)


Bisam

Undersøkelser etter forekomst av bisam i nedre del av Tanavassdraget og noen andre lokaliteter i Øst-Finnmark 2010.

Bisambestanden i Pasvik naturreservat. Resultater fra feltregistreringer:

2007, 2006, 2004-2005, 2003, 2002, 2001, 1994-2000


Salmon

Atlantic Salmon of the Pechora River 2008

 

a a a