Lenker
Lenker til relevante nettsteder.

Artsdatabanken

Informasjon om biologisk mangfold i Norge.

Gøteborgs Naturhistoriska Museum

Institusjon med forskning på snegler.

Plantevernguiden
Informasjon om plantevernmidler i Norge.
Plantevernleksikonet
Inneholder et vell av informasjon om skadedyr, sjukdommer og ugras.
Universitetet i Bergen - Institutt for biologi

Bjørn Arild Hatteland har bistilling ved UiB

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tidligere UMB, og før det NLH
Det eneste universitet i Norge med undervisning i plantevernfag.

a a a