Forskning om ras og flom
ras Våler.JPG
I NIBIO forskes det på effekter av ras og flom med hensyn på tap av matjord og redusert vannkvalitet i bekker og elver. Både klimaendringer og endringer i arealbruk kan gi økt forekomst av ras og flom, og skadene koster samfunnet mange millioner kroner årlig. På dette nettstedet har vi samlet NIBIOs aktiviteter om denne utfordringen.

Forskning om ras og flom

Dette nettstedet gir en samlet oversikt over de prosjekter NIBIO er involvert i innen tema ras og flom. Vårt fokus er først og fremst på forskning om

  • ras og flom som årsak til tap av matjord
  • virkninger av ras og flom på vannkvalitet

Hovedhensikten med dette nettstedet er å informere om våre aktiviteter til bl.a. forvaltning, rådgivingstjenester og andre forskningsmiljøer. Dette er ikke minst viktig i forbindelse med at vi planlegger flere workshops og møter om dette emnet.

På prosjektsiden gis det oversikt over våre prosjekter, med lenker til internasjonale prosjektsider. 

a a a