Aktuelt om AGROPRO
Her finner du nyheter om AGROPRO. Prosjektet gir også ut et nyhetsbrev som kommer ut fire ganger i året.

 

AGROPRO inviterer til sluttseminar

21. og 22. juni 2017 holder AGROPRO sluttseminar på Hotel Opera i Oslo. Prosjektet har undersøkt muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. På sluttseminaret presenteres nye resultater fra jord og planteforskning, økonomiske og sosiokulturelle studier og det blir paneldebatt. Klikk her for påmelding.

 

 

Vinneren av Avlingskampen 2016 er kåret!

Marthe Bogstad fra Kløfta i Akershus er kåret til vinner av Avlingskampen 2016 for sin grovfôravling. "Driftsopplegget som Marthe Bogstad og rådgiver Maren Holthe fra NLR har valgt, førte til en imponerende stor produksjon av surfôr med god kvalitet", skriver juryen i sin begrunnelse.

 

AGROPRO Nyhetsbrev #4 2016

I denne utgaven kan du blant annet lese om arbeidet med analyser av "Avlingsgapet" for korn. Jordløsninger for å redusere pakkingskader på korn og engareal og et nytt feltforsøk med jordpakking på siltjord er også omtalt, i tillegg til organisk materiale i jord og betydning for kornavlinger. Du kan også lese om AGROPROs deltakelse på Storfe 2016. Finn tidligere nyhetsbrev her.

Markdag Nannestad 16. august 2016

AGROPRO og Norsk Landbruksrådgivning Øst arrangerer markdag ved Bidsler gård. Møt opp kl 18.00-21.00 ved Engerveien 94 og lær om bl.a. bruk av autostyring, erfaringer fra årets sesong, resultater fra forsøk med jordløsning.

AGROPRO Nyhetsbrev #2 2016

I dette nummeret kan du bl.a. lese om overvintring av raigras i Trøndelag sammenlignet med timotei og effekt av beiting. En rekke markdager arrangeres i prosjektet, både på eiendommer som deltar i prosjektets gårdsstudier og i samarbeid med NLR og NMBU.

Markdag Sandaker 23. juni 2016

Markdagen vil bl.a. vise fram dagens forskning knyttet til AGROPRO gårdsstudiet hos Ole Henrik Lauritzen. Oppmøte ved Sandaker, 1890 Rakkestad. Vi håper mange tar turen! Les mer om markdagen og programmet.

 

Markdag NMBU 20. juni 2016

Hvordan kan vi tilpasse plantemateriale, dyrkingspraksis, jordarbeiding og gjødsling til endrete klimaforhold? Hvordan kan økt kunnskap i jord- og plantekultur bidra til forbedret agronomisk praksis og økt matproduksjon? Markdagen vil vise fram dagens forskning ved NMBU knyttet til AGROPRO. Les mer om markdagen og programmet.

 

AGROPRO Nyhetsbrev #1 2016

I dette nummeret av nyhetsbrevet kan du lese om Avlingskampen 2016. Det er tredje året at konkurransen Avlingskampen arrangeres, og i år er temaet grovfordyrking. Videre stiller Truls Olve Terjesønn Hansen spørsmålet om jordløsning er svaret på problemer med jordpakking i sin masteroppgave, og dette skriver han også om i nyhetsbrevet. I tillegg gjengis en kronikk av professor Tore Krogstad om jordas betydning for norsk matsikkerhet. God lesning!

AGROPRO Nyhetsbrev #4 2015

I årets fjerde nyhetsbrev kan du blant annet lese om vinnerne av Avlingskampen 2015, nyheter fra et jordpakkingsforsøk i Solør, labstudier i Tyskland og bruk av biokull. Du finner lenker til to nye videoer knyttet til grovforkvalitet og grovformodellen. I tillegg presenteres fireslåttsystemet for raigraseng. Finn tidligere nyhetsbrev her.

 

 

Vinneren av Avlingskampen 2015 er kåret!

AGROPRO-prosjektet under ledelse av NIBIO/NMBU har i samarbeid med Norsk landbruk, Yara Norge og lokale enheter i Norsk Landbruksrådgivning kåret Christopher og Jon Petter Helgestad fra Holmestrand (avbildet) som vinnere av konkurransen, der formålet har vært å sette fokus på agronomiske tiltak ved dyrking av bygg.

 

AGROPRO #3 2015 ute

I årets tredje utgave av nyhetsbrevet kan du lese om sommerens formidlingsaktiviteter. Du kan også lese om status for Avlingskampen 2015. Bidragene fra AGROPROs økonomer blir også presentert. Finn tidligere nyhetsbrev her.

Vår mat begynner i jorda

Tirsdag 30. juni var det markvandring på forsøksfeltene til NMBU på Vollebekk og Låvejordet langs Drøbakveien i Ås. Det var plante- og jordforskerne knyttet til prosjektet «AGROPRO - Agronomi for økt matproduksjon» som viste frem sine forsøk.

 

 

AGROPRO Nyhetsbrev #2 2015

I årets andre nyhetsbrev fra AGROPRO, kan du lese om markdagen som arrangeres ved NMBU 30. juni. Her vil jordåret 2015 presenteres. Les også om betydning jordkvalitet har for matproduksjon, forsøk med tolerante kornsorter som tåler pakking og våte forhold, nye forsøk med grasblandinger, bruk av biorest til gjødsling, Terranimo og effekter av jordløsningsmetoder. Finn tidligere nyhetsbrev her.

 

AGROPRO på Facebook

Nå finner du AGROPRO på Facebook, gjennom siden "Økte avlinger". Her finner du informasjon om aktuelle saker i prosjektet, og vi håper å nå et bredt publikum. Logg deg på og lik siden!

Markdag Nannestad 15. juni

AGROPRO og Romerike Landbruksrådgivning arrangerer markdag ved Rudøde. Tema for markdagen er jordpakking og jordløsning, aktuell situasjon i åkeren og delgjødsling til korn.

NILF-seminar: Recent developments within productivity and frontier analysis

Professor Subal Kumbhakar er tilknyttet AGROPRO, og mandag 15. juni holder han presentasjon om dette tema. Les mer om seminaret og professoren på NILF sin nettside.

 

Markdag Sandaker 19. juni

AGROPRO og Norsk Landbruksrådgivning SørØst arrangerer markdag ved Sandaker, Rakkestad fredag 19. juni. Her vil dagens forskning knyttet til AGROPRO gårdstudiet hos Ole Henrik og Elisabeth Lauritzen bli presentert, samt andre forskningsprosjekter. 

Markdag NMBU 30. juni

2015 er utpekt som FNs internasjonale jordår. Hvordan kan økt kunnskap i jord- og plantekultur bidra til forbedret agronomisk praksis og økt matproduksjon? Markdagen vil vise fram dagens forskning ved NMBU knyttet til AGROPRO. 

Terranimo - dataprogram for å redusere risiko for jordpakking

Nå kan norske bønder få hjelp til å vurdere risiko for jordpakking. Hvor tørr må jorda være for å unngå skader? Når kan en kjøre med tunge maskiner på åkeren? Hva er effekten av alternative maskinvalg og hvilken dekkutrustning skal en velge? Trond Børresen (NMBU), har ledet arbeidet med å tilpasse Terranimo til norske forhold. 

 

Avlingskampen 2015 er i gang!

Håvar Flønes fra Selbu gikk av med seieren i Avlingskampen 2014 der målet var å dyrke frem landets beste grasavling målt i mengde og kvalitet. I år er det seks dyktige kornbønder med hver sin landbruksrådgiver som skal i ilden. De skal kjempe om å ta den aller største byggavlingen.

 
Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk

AGROPRO Nyhetsbrev #1 2015

I årets første nummer av AGROPRO Nyhetsbrev kan du lese om det internasjonale jordåret og aktiviteter i AGROPRO, blant annet om nye studier for å bestemme tilgjengelighet av fosfor for planter og Avlingskampen 2015. Du finner dessuten nyttige lenker om jord, blant annet kan du laste ned Skog og landskaps Jordkalender for 2015 direkte fra nyhetsbrevet. Tidligere nyhetsbrev fra AGROPRO finner du her.

 

 

 Vinner av avlingskampen 2014!

Håvar Flønes fra Selbu vant avlingskampen om landets beste grasavlinger målt i mengde og kvalitet. Som en del av AGROPRO-prosjektet ble seks dyktige grovfôrprodusenter utfordret og tett fulgt opp. Med et snitt på 800 FEm per dekar viste de at god agronomi gir topp resultater.

Kunnskapsformidling for bedre agronomi

Forskning har liten verdi hvis ikke kunnskapen som genereres blir delt og tatt i bruk. Helt fra starten har forskningsprosjektet AGROPRO lagt ned en betydelig innsats på formidling og kommunikasjon med bønder og andre aktører, bl.a. ved å arrangere markdager, konkurranser, feltvandringer og fagmøter.

 

Faktaark gårdsstudier

I AGROPRO er det valgt ut eiendommer for videre gårdsstudier. Faktaark med beskrivelse av eiendommene er lagt ut her. Brukene vil være arena for markdager, undervisning og tverrfaglige møter.

AGROPRO Nyhetsbrev #2 er ute

I AGROPRO Nyhetsbrev nummer 2 kan du lese om noen feltaktiviteter i prosjektet fra sommer- og høstsesongen. Dette innebefatter blant annet ny metodikk for måling av lystgassutslipp fra ulike driftssystemer, markdager der jordpakking har stått i fokus, effekten av 60 år med omløpsforsøk og Bygdeforsknings spørreundersøkelse Trender i norsk landbruk. Tidligere nyhetsbrev finner du her.

 

Hva kan vi lære om vekstskifte og ensidige omløp fra forsøksfelt anlagt for 60 år siden?

Fredag 4. juli var det markvandring på feltet med langvarige omløpsforsøk på NMBU. Marina Bleken ved NMBU og AGROPRO inviterte til en vandring i åkrene for å blant annet se forskjeller mellom ruter med ulike vekstskifter sammenlignet med ruter med ensidig drift.

 Markdag ved NMBU

Marina Bleken og forskere  ved NMBU inviterer til markdag 4. juli på NMBU med resultater fra 60 år med langvarige omløpsforsøk. Det er for tiden tydelige/synlige effekter i felt mellom ulike omløp- og ensidig kornproduksjon - derfor inviteres det til markdag nå.

 

 

AGROPRO med nyhetsbrev

AGROPRO planlegger å gi ut fire nyhetsbrev i året med informasjon om aktuelle tema, forskningsaktiviteter og resultater i prosjektet. Første nummer finner du her.

 

Avlingskampen 2014

Seks dyktige grovfôrprodusenter med lokale NLR-rådgivere skal delta i Avlingskampen 2014, en konkurranse initiert av Agropro i samarbeid med Norsk Landbruk, Norsk Landbruksrådgivning og Yara.Hvem kan få høyest fôrverdi ut av enga si?

   

 

a a a