Formidling av kunnskap
Formidling kurs Agropro
Ansvarlige for aktivitet: Lars Nesheim, fagkoordinator grovfôr, Norsk Landbruksrådgiving Einar Strand, fagkoordinator korn og oljevekster, Norsk Landbruksrådgiving

Deltakere i aktivitet

Forskere som deltar i arbeidspakkene i AGROPRO. Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving.

 

Formål

Formidle forskningsresultat og agronomikunnskap til forskere, samfunn, beslutningstakere, forvaltning, rådgivere og næringsutøvere.

 

Metoder

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er ansvarlig for denne arbeidspakken. NLR har 39 regionale enheter med i alt 25.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. Lederne av arbeidspakken er ansatt både i NLR og i NIBIO, og de vil sammen med andre prosjektdeltakere legge til rette for formidling av forskningsresultat til forskere, samfunn, beslutningstakere, forvaltning, rådgivere og næringsutøvere.

Det vil bli gjennomført ulike formidlingstiltak som arrangering av markdager, skriving av populærvitenskapelige artikler, og utlegging av resultat, videoer og informasjon på nettsider til NLR og de deltagende forskningsinstitusjonene. Les mer i AGROPRO nyhetsbrev,  Facebooksiden  «økte avlinger « og på prosjektets nettside www.agropro.org.

For å sette fokus på god agronomi og optimal agronomisk vurdering og gjennomføring gjennomføres  en aktivitet som vi har kalt Avlingskampen. Seks gårdbrukere med hver sin NLR-rådgiver skal konkurrere om å oppnå størst avling av grovfôr (2014 og 2016) og bygg (2015). Avlingskampen blir gjennomført i regi av Agropro, i samarbeid med landbrukstidsskriftet Norsk Landbruk, Yara og NLR.

 

Aktiviteter

Demonstrasjonsgårder

I arbeidspakke 1(Forbedret agronomisk praksis) er det valgt ut seks demonstrasjonsgårder. Fire av disse har hovedvekt på grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon, de er plassert i Trøndelag og i Rogaland. De to andre demonstrasjonsgårdene driver med kornproduksjon og ligger på Østlandet. Disse gårdene vil bli brukt som arena for forsøk og markdager. Av i alt 20 planlagte markdager i prosjektperioden, vil noen markdager bli arrangert på disse gårdene, i samarbeid med lokale NLR-enheter. Les mer om de ulike gårdene her.

 

Avlingskampen Grovfôr 2014

Seks grovfôrprodusenter med hver sin lokale NLR-rådgiver deltok i Avlingskampen 2014. To av deltakergårdene lå i Trøndelag, en i hver av fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland, en i Hedmark og en gård lå i Oppland. Les om gårdene her.

Det ble registrert avling på et areal på ca. 10 dekar i 2-3 slåtter og analysert fôrkvalitet (energi, protein, mineral m.m.). Ved vurdering av resultatene ble det lagt vekt på avlingsmengde i fôrenheter, innhold av energi, protein, syrer o.l. og mineralinnhold. Vinneren av den første Avlingskampen ble Håvar Flønes fra Selbu i Sør-Trøndelag. Han oppnådde en totalavling på 990 fôrenheter. Gjennomsnittsavlingen for alle seks gårdene var 800 FEm per deker, og dette er veldig mye høyere enn det som avlingsstatistikken for de ulike fylkene viser. En kan derfor si at god agronomi er lønnsomt! Les mer om vinneren her.

 

Avlingskampen Bygg 2015

Seks kornprodusenter med hver sin lokale rådgiver fra NLR deltok i kampen om å høste den største byggavlinga i 2015. Fire av deltakerne har tilhold på Østlandet, de to øvrige i Trøndelag. Deltakerne ble utfordret på sine agronomiske vurderinger og oppfordret til å prøve nye grep for å vinne avlingskampen. Vinneren blir offentliggjort på Agroteknikk-messa i november 2015. Foreløpige resultater tyder på svært høyt avlingsnivå og at det er svært jevnt i toppen. Alle deltakerne har tatt i bruk nye tiltak som de tidligere ikke har benyttet i byggdyrkinga. Alle tiltak er registrert og vil danne grunnlag for økonomiske beregninger og beregning av nitrogenutnytting i produksjonen.

Les mer om Avlingskampen 2015

Christopher og Jon Petter Helgestad fra Holmestrand vant avlingskampen 2015. Vinnerne høstet imponerende 934 kg per dekar på konkurransearealet.

Les om vinneren her

 

Avlingskampen Grovfôr 2016

I 2016 ble seks dyktige melkeprodusenter fra ulike deler av  landet utfordret til å delta i tredje runde av Avlingskampen. Avlingskampen er en uformell konkurranse som skal skape positiv oppmerksomhet rundt god agronomi og fôrproduksjon. I 2016 lå utfordringen i å dyrke fram den største grovfôravlingen med høy kvalitet.

Marthe Bogstad fra Kløfta i Akershus ble kåret til vinner av Avlingskampen 2016 for sin grovfôravling. "Driftsopplegget som Marthe Bogstad og rådgiver Maren Holthe fra NLR har valgt, førte til en imponerende stor produksjon av surfôr med god kvalitet", skriver juryen i sin begrunnelse. Juryen bestod av Tor Lunnan fra NIBIO, Anders Rognlien fra Yara og Lars Nesheim fra NIBIO. Les mer om vinneren her: http://www.nibio.no/nyheter/vinneren-av-avlingskampen-2016-kret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a a a