Kontaktpersoner i AGROPRO


 

Prosjektleder Lillian Øygarden NIBIO/NMBU
Prosjektsekretær Marte Lund Edvardsen NIBIO
Økonomi Karen D. E. Johnsen NIBIO
Informasjon Kathrine T. Gulden NIBIO
Prosjektansvarlig  Erik Revdal NIBIO

 

Arbeidspakke 1 Anne Kjersti Uhlen   NMBU
Arbeidspakke 2 Agnar Hegrenes   NIBIO
Arbeidspakke 3 Jostein Vik   Senter for norsk bygdeforskning
Arbeidspakke 4 Lillian Øygarden   NIBIO
Arbeidspakke 5 Lars Nesheim/Einar Strand

 

Norsk landbruksrådgivning og
NIBIO

a a a