Partnere


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Institutt for plantevitenskap
Kontaktperson Anne Kjersti Uhlen

Institutt for miljøvitenskap
Kontaktperson Tore Krogstad

NIBIO
Kontaktperson Lillian Øygarden

Kontaktperson Agnar Hegrenes 

Kontaktperson Ove Klakegg

Norsk senter for bygdeforskning
Kontaktperson Jostein Vik

Norsk landbruksrådgivning
Kontaktperson Kåre Oskar Larsen

Høgskolen i Hedmark
Kontaktperson Hans Christian Endrerud

 

 

 

a a a