Frøavl og gras til grøntanlegg
Norge har165 golfbaner, 2000 fotballbaner, 2 mill daa grasdekte grøntanlegg og 600 bønder med frøavl som en viktig del av inntektsgrunnlaget. Bioforsks ’Fagseksjon for frøavl og gras til grøntanlegg’ arbeider med gras og kløver i alle varianter – fra golfgreenen som klippes på 3 mm til frøeng av strandrør på godt over to meter.

Vi som arbeider med gras til grøntanlegg inviterer alle interesserte til åpen fagdag torsdag 27.juni. Det blir sosial kveld med grilling kvelden før. Programmet blir på engelsk, men guiding på feltet blir også på norsk. Program finner du i kolonnen til høyre.

a a a